Controle en toezicht op de bouw

  • Naleving van de veiligheidsnormen
  • Naleving van het wegenplan dat wordt opgelegd door de gemeentelijke autoriteiten
  • Zorgen voor een goede samenwerking tussen de verschillende onderaannemers
  • Link tussen de verschillende partijen