Bijstand bij de exploitatie van windmolenparken

Begeleiding bij inspecties

Afspraken regelen en de erkende ondernemingen begeleiden bij de uitvoering van de verplichte controles (hoogspanningscabine, lift, …).

Opnemen van de productie- en verbruiksmeters

  • Ter plaatse de verschillende meters opnemen
  • Een uitvoerig verslag van de meteropnemingen verzenden

Opnemen van de groene certificaten met een erkende controleur

  • Afspraken regelen voor het opnemen van de meters van de groene certificaten
  • Een verslag verzenden naar het CWaPE (Commission Wallone Pour l’Energie, officiële regelingsinstantie van de Waalse markten van de elektriciteit en het gas).

Onderhoud van platformen en toegangswegen

  • Het eventuele afval op de platformen inzamelen en verwijderen
  • Grasstroken maaien, het struikgewas op en rondom de cabines weghalen
  • De wegen en platformen besproeien om een schone en gastvrije ruimte voor de technici te behouden
  • Verslagen van de toegangswegen en platformen opstellen, met foto’s, en offertes aanvragen voor eventuele herstelwerkzaamheden
  • Eventuele interventies organiseren voor het sneeuwvrij maken en zandstralen van de toegangswegen naar de windturbines
  • Ter plaatse gaan en de windturbines individueel heropstarten bij ijsvorming op aanvraag van de exploitant